Privacy & Cookie policy

AB World Foods Limited Onlinesekretessmeddelande

Vilka är vi?

Den här webbplatsen www.bluedragon.se (”webbplatsen”) ägs och drivs av AB World Foods Limited (registrerat i England och Wales under företagsnummer 01400901) (kallas i detta meddelande för ”vi”, ”vår” eller ”oss”).

Ändamålet för detta meddelande

Detta sekretessmeddelande anger den information som vi samlar in om dig när du besöker vår webbplats eller på annat sätt tillhandahåller oss med information.
Det anger även hur du kan utöva dina rättigheter (inklusive rätten att invända mot den datahantering som vi utför). Mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem finns i avsnittet Dina rättigheter nedan

Vilka personliga data samlar vi in?

Webbplatstrafikdata och information om din dator

Hur använder vi dessa data?

När du besöker vår webbplats använder vi cookies för att samla in:

 • Information om hur du använder vår webbplats – vi samlar in vanlig internetlogginformation och information om besökares beteendemönster.
  • Vi använder denna information för att registrera antal besökare, hur de använder olika delar av webbplatsen och eventuella användbara funktioner eller länkar. Vi använder inte informationen på ett sätt som kan identifiera dig personligen.
  • Vi använder en tredje part, Google Analytics, för att samla in informationen men den bearbetas enbart på ett sätt som inte identifierar någon. Vi försöker inte, och låter inte Google försöka, att ta reda på identiteterna för de personer som besöker vår webbplats;
 • Information om din dator; detta inkluderar din IP-adress, operativsystem och webbläsare.
  • Vi använder denna information för att upprätthålla säkerheten på vår webbplats och identifiera trender så att vi kan förbättra dess resultat.
  • Vi använder också denna information för att anpassa webbplatsen enligt dina intressen och för att se till att webbplatsen presenteras så effektivt som möjligt för dig.
  • Vi använder inte informationen på ett sätt som kan identifiera dig personligen.

Vi samlar in denna information för våra berättigade intressen när det gäller att underhålla och hantera vår webbplats och garantera dess säkerhet. Om du inte vill att vi ska samla in denna information kan du använda webbläsarens ”Do Not Track”-funktion (”DNT”) för att ange att du inte vill spåras när du besöker vår webbplats. Mer information om DNT finns på https://allaboutdnt.com.

Mer information om hur vi använder cookies på vår webbplats finns i vår cookiepolicy.

Hur länge behåller vi denna information?

Vi behåller bara information om ditt besök på vår webbplats så länge som det är nödvändigt för de syften som vi har nämnt. Normalt raderar vi information om användarbesök var sjätte månad.

Vem får ta del av informationen?

Vi delar information om besökare på vår webbplats med serviceleverantörer som hjälper oss att administrera och hantera webbplatsen.

Vart vidarebefordrar vi denna information?

Information som vi samlar in om hur du använder vår webbplats lagras i och överförs inte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Information som du skickar till oss

Hur använder vi dessa data?

Du behöver inte förse oss med någon information direkt när du använder vår webbplats. Om du väljer att ta kontakt med oss använder vi informationen som du skickar till oss i syfte att svara på din förfrågan. När vi använder dina personliga data för detta ändamål, sker det enligt befogat arbetsrelaterat intresse för att kommunicera med dig enligt dina önskemål och förväntningar. Vi kommer också att använda dessa data för legitima intressen i syfte att få lämpliga yrkesmässiga råd och för att säkerställa att vi följer de juridiska skyldigheter som gäller för vår verksamhet.

Hur länge behåller vi denna information?

Vi kommer endast att behålla din information så länge som det är nödvändigt för att hantera din fråga. Vi behåller vanligtvis register över rutinfrågor i sex månader, men i vissa fall (till exempel när frågan avser ett avtal mellan oss eller där vi måste få juridisk rådgivning för att svara på ett klagomål) kan vi vara tvungna att behålla information om vår kommunikation i upp till sex år.

Vem får ta del av informationen?

Vi delar dina data med våra lokala distributörer, tjänsteleverantörer och professionella rådgivare om detta är nödvändigt för att lösa en fråga eller ett klagomål.

Annars lämnar vi inte ut dina uppgifter till tredje part såvida:

 • du inte gett oss tillstånd till det;
 • vi är skyldiga att göra det enligt lag;
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla våra användningsvillkor, rättigheter eller egendom eller rättigheter eller egendom för en tredje part; eller
 • det är nödvändigt i samband med försäljning av verksamheten eller dess tillgångar (i vilket fall dina uppgifter kommer att lämnas ut till våra rådgivare och eventuella framtida köpares rådgivare och överförs till de nya ägarna).
Vart vidarebefordrar vi denna information?

Informationen du skickar till oss lagras i och överförs inte utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Dina rättigheter

Du kan när som helst be oss om en kopia av dina personliga data. När det gäller de personliga data som du har lämnat till oss och som vi innehar i syfte att ingå ett gemensamt avtal eller enligt ditt samtycke, har du rätt att be oss om en kopia av denna information, presenterad i ett strukturerat, vanligt förekommande och maskinläsbart format så att du kan återanvända den eller dela den med andra organisationer.

Om du tror att de personliga data som vi har om dig är felaktiga eller ofullständiga, kan du be oss att korrigera eller komplettera dem.

Under vissa omständigheter har du också rätt till att neka till vår hantering av dina data, och du kan be oss att begränsa användningen av dina data och ta bort dem.

Det finns dock några undantag för dessa rättigheter. Till exempel är det inte möjligt för oss att ta bort dina data om vi är skyldiga att behålla dem enligt lag eller om vi innehar dem i anslutning till ett kontrakt mellan oss. På samma sätt kan åtkomst till dina data nekas om tillgång till informationen skulle avslöja personliga data om en annan person eller om vi enligt lag inte får avslöja sådan information.

Om du vill utöva någon av dessa rättigheter ska du kontakta oss på https://www.bluedragon.se/kontakta-oss/

Kontakta oss och din rätt att klaga

Frågor, kommentarer eller begäran om detta sekretessmeddelande är välkomna och ska riktas till AB World Foods Data Protection Coordinator, AB World Foods Limited, Kiribati Way, Leigh, Lancashire, WNZ 5RS.

Om du är orolig över hur vi hanterar dina personliga data har du rätt att klaga hos brittiska Information Commissioner’s Office (ICO) eller svenska Datainspektionen. Du kan hitta mer information om hur man gör detta på ICO:s webbplats på https://ico.org.uk/concerns/ (eller genom att ringa deras kundtjänst på 0303 123 1113), eller på Datainspektionens webbplats https://www.datainspektionen.se (eller genom att ringa deras kundtjänst på 08-657 61 00).

Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast maj 2018.

Click to access the login or register cheese