Sekretess- och cookiepolicy

Blue Dragon-webbplatsen (”webbplatsen”) ägs och drivs av AB World Foods Limited (”AB World Foods” eller ”vi” eller ”oss”).

AB World Foods har förbundit sig att skydda och respektera din integritet och följa tillämpliga lagar om skydd för personuppgifter. Den här policyn beskriver (1) vilken typ av information vi samlar in från dig när du besöker webbplatsen och (2) hur vi behandlar eventuell information som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss genom webbplatsen.

Enligt 1998 års brittiska dataskyddslag (och likvärdig lagstiftning i andra EG-medlemsstater) är dataregisteransvarig AB World Foods Limited, ett företag registrerat i England och Wales (företagsnr 01400901) som har sitt säte på adressen Weston Centre, 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY.

Innan du börjar

Vår webbplats kan innehålla länkar till relaterade webbplatser för din bekvämlighet och information. När du besöker en webbplats genom en sådan länk, vänligen uppmärksamma att vi inte har kontroll över innehållet och är inte ansvarig för länkade webbplatsers praxis, inte ens i de fall då de innehåller Blue Dragons eller AB World Foods eller närstående företags logotyper. Innan du lämnar någon personlig information genom sådana länkade webbplatser bör du läsa igenom sekretesspolicyn för varje webbplats som vi länkar till från vår webbplats. De här webbplatserna kan skicka sina egna cookies till användarna, samla in data eller fråga efter personlig information.

Information som samlas in genom vår webbplats

När du besöker vår webbplats kan vi samla in information på två olika nivåer om ditt besök:

(1) statistisk information, som samlas in medan du surfar på webbplatsen, och

(2) personlig information som du medvetet lämnar till oss.

Statistisk information

Generellt samlar den här webbplatsen automatiskt in viss information om användning, t.ex. antalet och frekvensen av besökare på vår webbplats. Vi kan även uppmana dig att interagera med vår webbplats genom att svara på frågor och välja inställningar allt eftersom du rör dig runt på webbplatsen. Vi använder dessa data endast på ett aggregerat och icke personligt identifierbart sätt. Insamlad data hjälper oss att fastställa våra besökares preferenser och att förbättra vår webbplats, så att den är så tilltalande som vi kan göra den för så många av er som möjligt.

Vår användning av cookies

Precis som många andra företag använder vi ”cookieteknik” på vår webbplats.

Vad är cookies?

Cookies är datafiler som en webbplats skickar till din webbläsare och som sedan lagras på den enhet du använder för att surfa på webbplatsen.

Vilka cookies används på vår webbplats?

Vi använder flera typer av cookies av följande skäl:

Beständiga cookies. Dessa cookies innehåller bara ett unikt nummer, så när du loggar in kan de tala om för oss om du har besökt oss tidigare eller om du är en ny besökare. Dessa cookies samlar inte in någon personlig information om dig, ger oss inga sätt att kontakta dig och hämtar ingen information från din dator. Vi använder cookies som ett hjälpmedel för att identifiera sådant på webbplatsen som du är mest intresserad av, så att vi kan tillhandahålla mer av det som du kan vilja ha.

Sessionscookies. Dessa cookies används för att lagra information om ditt aktuella besök på vår webbplats, t.ex. om du har loggat in korrekt eller om du har skrivit in information i ett elektroniskt formulär. Vi använder dessa cookies för att personanpassa informationen och hjälpa till med onlinetjänster. De kan även ge oss ett snabbt och behändigt sätt att hålla innehållet på webbplatsen uppdaterat och relevant för dina intressen. Vår server använder även cookies som hjälpmedel för serverinteraktionen, vilket förbättrar vår webbplats användbarhet då all personlig information som du har lämnat till oss kan lagras på ett säkert sätt. Dessa cookies raderas i samma ögonblick som du stänger webbläsarfönstret.

Du hittar mer information om enskilda cookies som vi använder och i vilka syften vi använder dem i nedanstående tabell:

Cookiens namn/IDSyfteCookie inställd av AB World Foods eller en tredje part?Livslängd
cookie_policyAnvänds för att fastställa om användaren har bekräftat banderollmeddelandet om cookiepolicyn, så att banderollen inte visas igen.AB World Foods1 år
__utmaAnvänds för att särskilja användare och sessioner. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns några befintliga __utma-cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.Tredjepart (Google Analytics)2 år
__utmbAnvänds för att bestämma nya sessioner/besök. Cookien skapas när JavaScript-biblioteket körs och det inte finns några befintliga __utmb-cookies. Cookien uppdateras varje gång data skickas till Google Analytics.Tredjepart (Google Analytics)30 min från och med inställning/uppdatering
__utmcAnvänds inte i ga.js. Inställd för interoperabilitet med urchin.js. Historiskt sett användes denna cookie i kombination med __utmb-cookien för att bestämma om användaren var i en ny session/ett nytt besök.Tredjepart (Google Analytics)Slutet av webbläsarsessionen

Vi kombinerar inte information som har samlats inom genom cookies med någon personlig information som du lämnar till oss om dig själv, inte ens ditt användarnamn eller din e-postadress.

Blockera/tillåta cookies

De flesta webbläsare tillåter cookies automatiskt, men du kan vanligtvis neka cookies eller välja att tillåta endast vissa cookies genom att anpassa inställningarna i din webbläsare.

Du kan tillåta eller blockera cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Alla de interaktiva funktionerna på vår webbplats kanske inte kan användas och vissa webbsidor visas kanske inte korrekt om cookies avaktiveras.

Om du delar en dator med andra påverkas samtliga av datorns användare när du tillåter eller blockerar användning av cookies.

Information om hur du blockerar/tillåter cookies

Referenter, IP-adresser och miljövariabler

En referent är information som skickas av en webbläsare och som refererar till den webb-URL du länkade från. Den samlas automatiskt in av vår webbserver. Vi använder den här informationen för att identifiera generella demografiska trender som kan användas för att tillhandahålla information som är skräddarsydd efter dina intressen.

IP-adresser samlas automatiskt in av vår webbserver. Din IP-adress är ett nummer som används av datorer i nätverket för att identifiera din dator, så att data (t.ex. de webbsidor du begär) kan skickas till dig. Du identifieras inte personligen genom den här informationen.

De miljövariabler som vi samlar in omfattar tid, typ av webbläsare som används, operativsystem/plattform och processorhastighet (din enhets bearbetningshastighet). Den här informationen används endast för generell demografisk information. Vi använder den här informationen för att identifiera generella demografiska trender som kan användas för att tillhandahålla information som är skräddarsydd efter dina intressen.

Personlig information

Personlig information är information om dig, däribland:

• ditt namn, din e-postadress och all övrig information som du lämnar till oss via webbplatsen,
• all korrespondens som du skickar till oss, och
• information kring dina besök på vår webbplats och de områden som du besöker.

(a) Hur vi samlar in din personliga information

Vissa tjänster och resurser på vår webbplats kräver att du tillhandahåller en viss minimimängd personlig information till oss, t.ex. ditt namn, din postadress och din e-postadress, för att vi ska kunna tillhandahålla de här tjänsterna till dig eller uppfylla våra skyldigheter gentemot dig (”obligatorisk information”). Vanliga exempel på detta är när du vill skicka in en begäran eller förfrågan via alternativet ”Kontakta oss”, delta i någon av våra tävlingar, prisdragningar eller kampanjer, begära ett provexemplar av en produkt eller registrera dig som användare på vår webbplats.

Vi kan även be dig lämna ytterligare information om dig själv för att hjälpa oss att kontakta dig eller tillhandahålla våra tjänster (”frivillig information”). Vi kommer tydligt att ange vilken information som är obligatorisk information och vilken som är frivillig information.

(b) Hur vi använder din personliga information

Vi kommer att använda din personliga information i det syfte som avsågs vid insamlingen eller i alla andra syften som angavs vid tidpunkten för insamling. Vi kommer t.ex. att behålla och använda din personliga information för att svara på en begäran eller förfrågan som du har skickat in till oss via alternativet ”Kontakta oss” eller för att administrera och meddela dig om resultaten från eventuella tävlingar eller prisdragningar som du deltar i.

Vi kan även komma att använda din personliga information på följande sätt:

• för att se till att vår webbplats presenteras så effektivt som möjligt för dig,
• för våra interna ändamål, så som kvalitetskontroll, webbplatsprestanda, systemadministration och för att utvärdera användningen av vår webbplats så att vi kan erbjuda dig förbättrade tjänster, och
• för att informera dig om ändringar i våra tjänster.

(c) Avanmälan och uppdatering av din personliga information

Efter att du har registrerat din personliga information hos oss kan du när som helst (i) välja att inte längre få eventuella meddelanden som du har anmält dig till att mottaga från oss och (ii) uppdatera din personliga information genom att informera oss om ändringar i den information som du tidigare har lämnat till oss.

Alla begäranden och meddelanden ska skickas till [AB World Foods Polska, Eurocentrum building, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warsaw, POLAND].

(d) Delning av din personliga information

Vi kommer ibland att behöva dela din personliga information med tredje parter som vi anlitar för att hjälpa oss att tillhandahålla tjänster till dig och för att köra och administrera webbplatsen och aktiviteter som genomförs via webbplatsen, t.ex. tävlingar. Den information som delas med dem kommer att begränsas till vad som är nödvändigt för att de ska kunna utföra tjänsten och de kommer inte att tillåtas använda den informationen på något annat sätt.

Utom enligt beskrivningen i föregående stycke, delar vi inte din personliga information med någon tredje part som inte är ett dotterbolag eller moderbolag till AB World Foods, förutom: (i) när lagen kräver det, (ii) om du specifikt har gett oss tillåtelse att göra det, eller (iii) i händelse av att större delen av samtliga av AB World Foods tillgångar förvärvas av en tredje part, vilket medför att personuppgifter som det innehar om sina kunder i sina databaser blir en av de överförda tillgångarna.

Åldersgräns

I vissa fall kan du kanske inte registrera dig för våra tjänster eller produkter om du är under en viss ålder, som fastställs av lagarna i de land där du bor. I sådana fall kan vi fråga efter din ålder för att avgöra om du uppfyller kraven.

Vi avser inte att samla in personlig information om barn genom vår webbplats. Alla personer under 16 år som registrerar sig på vår webbplats kommer att ombes uppge en förälders eller vårdnadshavares e-postadress, där bekräftelse kommer att krävas innan någon kommunikation medges.

Överföring av din information till andra länder

Om du är bosatt inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) kan den personliga information som vi samlar in från dig komma att överföras till och administreras på en plats utanför EES som har andra nivåer av dataskyddslagar än det land där du lämnade din personliga information. Genom att lämna din personliga information godkänner du denna överföring, lagring eller bearbetning. Vi kommer att vidta alla rimligen nödvändiga åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy.

Vi ber dig att inte skicka din personliga information om du inte vill att den ska överföras till eller lagras på en plats utanför EES. Genom att tillhandahålla din information till oss godkänner och samtycker du till att vi överför din information till och lagrar din information på en plats utanför EES.

Säkerhet

Vi lagrar all information som du lämnar till oss på våra säkra servrar. Vi kan även lagra din personliga information i våra egna databaser. Vi kommer endast att lagra dina data så länge som det är rimligt nödvändigt under rådande omständigheter, varefter din personliga information kommer att raderas från våra system.

Webbplatsen har säkerhetsåtgärder på plats som hjälper till att skydda mot oavsiktlig och olaglig förstöring eller obehörig(t) utlämnande av, åtkomst till eller ändring av din personliga information under vår kontroll.

Överföring av information via Internet är emellertid inte en fullständigt säker process. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för din information som överförs via vår webbplats. Alla överföringar sker på din egen risk. När vi väl har mottagit din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

Ändringar i sekretesspolicyn

Alla eventuella ändringar som vi gör i denna sekretesspolicy kommer att publiceras på den här sidan. Kontrollera sekretesspolicyn regelbundet avseende eventuella ändringar. Alla eventuella ändringar som vi gör i denna sekretesspolicy kommer att gälla för information som lämnas genom webbplatsen efter att den ändrade sekretesspolicyn har publicerats. Oavsett eventuella ändringar som vi gör i vår sekretesspolicy, kommer vi att fortsätta använda din personliga information som samlats in före ändringen i enlighet med den version av policyn som gällde vid den tidpunkt då du tillhandahöll din information, utom om du ger ditt uttryckliga samtycke till att vi gör på annat sätt.

Åtkomst till din information

Du kan få åtkomst till eller korrigera den personliga information som vi har om dig genom att skicka din begäran till oss på AB World Foods Polska, Eurocentrum building, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warsaw, POLAND.

Kontakt

Om du har några frågor om sekretesspolicyn eller om din integritet kan du kontakta oss via post till AB World Foods Polska, Eurocentrum building, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warsaw, POLAND.